Barislav

Baryshnik | Biiata | Barislav | Biianka
| Balomir | Boromir

Barislav

n 24 (hane)

födelsevikt 1 vecka 2 veckor 3 veckor 4 veckor 5 veckor 6 veckor 7 veckor 8 veckor 9 veckor 10 veckor 11 veckor 12 veckor
96g 184g 290g 381g 462g 548g 680g 796g 977g 1059g 1220g 1308g 1409g


1 vecka2 veckor3 veckor
4 veckor
5 veckor
6 veckor
7 veckor
8 veckor
Övriga bilder


S*Zjillas sibiriska katter